Corsair Scimitar RGB Elite⠀
1 084 000 сум 867 000 сум
Corsair iCUE H100i RGB PRO XT Black⠀
1 977 000 сум 1 581 000 сум
Corsair iCUE H150i RGB PRO XT Black⠀
2 550 000 сум 2 040 000 сум
Corsair XH303i RGB PRO White
7 650 000 сум 6 120 000 сум
Corsair MM1000 Qi⠀
1 046 000 сум 837 000 сум