Asus ROG Z11
3 446 000 сум
ROG RYUO 120
2 131 000 сум
Asus ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6035 ®``
43 855 000 сум 39 470 000 сум