Asus ROG Z11
3 369 000 сум
ROG RYUO 120
2 083 000 сум
Asus ROG STRIX G15 (90NR0845-M008H0) ®
22 050 000 сум 18 743 000 сум