Asus ROG Z11
3 493 000 сум
Asus ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6035 ®``
44 626 000 сум 40 163 000 сум