Corsair Scimitar RGB Elite⠀
1 080 000 сум 864 000 сум
Corsair iCUE H100i RGB PRO XT Black⠀
1 969 000 сум 1 575 000 сум
Corsair iCUE H150i RGB PRO XT Black⠀
2 540 000 сум 2 032 000 сум
Corsair XH303i RGB PRO White
7 620 000 сум 6 096 000 сум
Corsair MM1000 Qi⠀
1 042 000 сум 834 000 сум