Zalman S2
456 000 сум
Zalman Z8
878 000 сум
Zalman Z8 TG
1 038 000 сум