Asus ROG Z11
3 507 000 сум
ROG RYUO 120
2 168 000 сум
Asus ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6035 ®``
44 625 000 сум 40 163 000 сум